Espanol: Galego: English:

Solicitude de alta de usuario

Instruccions:
- Os investigadores do CSIC deberán aterse ao disposto na INSTRUCCIÓN OPERATIVA do 15 de febreiro de 2018, da Secretaría General del CSIC, pola que se regula o acceso e uso dos recursos do CESGA por grupos de investigación ou unidades de servicio do CSIC.
- Recomendamoslle que revise o Diagrama do Proceso de Alta de Usuarios.
- Todos os campos en negrita son de obrigada cumprimentacion.
- Confirmala solicitude coa imaxe do codigo de verificacion aloxado na parte inferior do formulario.
- Introducir un correo electronico correcto xa que usarase para validar a sua solicitude.
- Unha vez enviado o formulario recibira un correo de confirmacion na direccion de correo posta.
- Unha vez que reciba o formulario cuberto (despois de que validemos a sua solicitude), pode enviar unha copia escaneada ou por fax para adiantar o proceso de tramitacion.
- No caso que o CESGA non reciba o orixinal asinado e selado no plazo dun mes dende a solicitude do alta, esta darase por cancelada.
- Engadiuse a posibilidade de firmar electrónicamente a sua solicitude. Máis información aquí.

 
Institucion:   
Centro:    (1)
Departamento:    (1)(2)
Apelidos:   
Nome:    DNI:   
Telefono1:    Telefono2:   
Extension:    Fax:   
Correo:   
Posto:   
Responsable departamento /grupo:   
No caso das universidades galegas deberase especificar o nome do director do Departamento
Direccion:   
Area Principal de Investigacion: 
Codigo:
Acepto as condicions de uso dos servizos de computacion do CESGA.
   

(1) Se o Centro ou Departamento o que pertence non esta na lista, mande o nome a sistemas@cesga.es
(2) Se o Departamento ou Grupo o que pertence non esta na lista e pertence o CSIC, faga click nesta ligazon

Advertencia de Privacidade
De conformidade co establecido na LEI ORGANICA 15/1999, DE 13 DE DECEMBRO, DE PROTECION DE DATOS DE CARACTER PERSOAL (LOPD), infórmase o interesado que estes datos incorpóranse o ficheiro automatizado propiedade da Fundación CESGA, denominado ficheiro "Gestión Administrativa del Centro", con domicilio na Avenida de Vigo, s/n Campus Sur, 15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA. Vostede poderá exercer, en calquera momento, os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, previstos pola Lei dirixíndose a sistemas@cesga.es. O facer esta solicitude este documento autoriza a utilización dos seus datos persoais exclusivamente para os servizos do CESGA. O interesado consente que se poidan ceder os seus datos a calquera outra entidade cuxa intervención sexa necesaria ou conveniente na realización dos servizos do CESGA. O presente consentimento outórgase sen prexuízo de todos os dereitos que asisten o interesado en virtude da Lei Orgónica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal.